Tiếng Việt

Sao chép Macro từ Tài liệu Word này sang Tài liệu Word khác trong Java

Một tháng nữa, một bản phát hành giàu tính năng khác! Aspose.Words for Java 19.12 đã được triển khai với một loạt các tính năng, cải tiến và sửa lỗi hữu ích. Sử dụng bản phát hành mới nhất, bạn sẽ có thể sao chép macro Word từ tài liệu này sang tài liệu khác bằng cách sao chép mô-đun VBA hoặc dự án VBA trong Java. Hơn nữa, chúng tôi đã thêm hỗ trợ PDF 1.
tháng 12 27, 2019 · 5 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi từ (DOC, DOCX) sang mảng byte

Aspose.Words API cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi tài liệu Microsoft Word DOC hoặc DOCX thành một mảng byte trong C# và Java. Việc chuyển đổi tài liệu Word sang mảng byte rất hữu ích khi lưu trữ tài liệu trong cơ sở dữ liệu và/hoặc sau đó truy xuất chúng từ cơ sở dữ liệu. Aspose.Words API cung cấp chức năng thao tác với các tệp Microsoft Word mà không cần sử dụng Microsoft Word.
tháng 12 9, 2019 · 2 phút · Muzammil Khan