Tiếng Việt

Tự động điều chỉnh hàng và cột trong Excel trong C#

Trong khi tạo tệp Excel, chúng ta thường phải điều chỉnh kích thước của các hàng và cột theo độ dài của văn bản. MS Excel cho phép bạn kích hoạt tính năng tự động điều chỉnh các hàng và cột cho những trường hợp như vậy. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách tự động điều chỉnh các hàng và cột trong tệp Excel theo chương trình trong C#. Các bước và mẫu mã sẽ giúp bạn triển khai tính năng này trong các ứng dụng .NET của mình một cách liền mạch. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu.
tháng 9 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz