Tiếng Việt

Tạo mã vạch Aztec trong C#

Mã vạch Aztec là mã vạch hai chiều chứa lưới hình vuông và mô hình mắt bò ở trung tâm. Nó có thể chứa một số lớp khác nhau tùy thuộc vào các chế độ ký hiệu khác nhau. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần tạo mã Aztec để tạo mã được mã hóa. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo Mã vạch Aztec theo chương trình trong C#.
tháng 9 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza