Tiếng Việt

Chuyển đổi Chuỗi Base64 thành Hình ảnh PDF hoặc JPG/PNG bằng Java

Chuỗi Base64 hiển thị dữ liệu ở định dạng ASCII. Nó phổ biến để nhúng hình ảnh nội tuyến và thông tin khác trong trang web HTML hoặc biểu định kiểu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi chuỗi Base64 thành PDF, JPG và PNG bằng Java. API chuyển đổi Java Base64 sang PDF - Cài đặt Bạn có thể tải xuống các tệp JAR của Aspose.
tháng 7 29, 2020 · 4 phút · Farhan Raza