Tiếng Việt

Chuyển đổi DOCX sang DOC hoặc DOC sang DOCX bằng C ++

Tài liệu Microsoft Word có sẵn ở hai định dạng, DOC và DOCX. DOC là định dạng cũ hơn và DOCX là định dạng kế thừa. Bạn có thể chuyển đổi các tệp DOCX sang định dạng DOC và ngược lại. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DOCX sang định dạng DOC và tệp DOC sang định dạng DOCX. Bạn cũng sẽ thấy cách thực hiện hàng loạt các chuyển đổi này.
tháng 6 28, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad