Tiếng Việt

Làm mờ hình ảnh theo chương trình trong Java

Gần đây, chúng tôi đã viết một loạt các bài đăng trên blog để hướng dẫn bạn cách thực hiện các tính năng chỉnh sửa hình ảnh khác nhau như cắt, thay đổi kích thước, lật và xoay hình ảnh. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến cách áp dụng hiệu ứng mờ trên hình ảnh. Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào để làm mờ hình ảnh theo lập trình trong Java.
tháng 10 31, 2022 · 3 phút · Usman Aziz