Tiếng Việt

Tạo mã vạch Bookland EAN bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch Bookland EAN bằng Python. Chúng ta sẽ học cách tạo mã vạch ISBN cho sách bằng mã EAN-13 và lưu chúng dưới dạng tệp hình ảnh.
tháng 1 1, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan