Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint sang JPG bằng C ++

Microsoft PowerPoint là một phần mềm mạnh mẽ và giàu tính năng cho phép bạn tạo các trang trình bày đẹp để sử dụng trong các cuộc họp của mình. Mặc dù PowerPoint rất tốt cho mục đích trình bày, nhưng nó không lý tưởng để hiển thị nội dung trên web, đặc biệt nếu nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin. Đối với điều này, tùy chọn tốt hơn sẽ là chuyển đổi các tệp PPTX thành hình ảnh như JPEG hoặc PNG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PowerPoint sang JPG theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 3 6, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad