Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ tệp PDF bằng C ++

PDF là một định dạng phổ biến để chia sẻ thông tin qua internet. Hầu hết thời gian, tệp PDF chứa hình ảnh cùng với văn bản và các yếu tố khác. Có thể có các tình huống mà bạn cần trích xuất những hình ảnh này từ tệp PDF để xử lý chúng thêm. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách trích xuất hình ảnh từ tệp PDF bằng C ++.
tháng 7 12, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad