Tiếng Việt

Bảo vệ và Bỏ bảo vệ tệp Excel bằng C ++

Microsoft Excel là phần mềm quản lý dữ liệu phổ biến trong các tổ chức. Nó chủ yếu là do các tính năng đại diện và thao tác dữ liệu tiên tiến của nó. Trong thời đại công nghệ này, các tài liệu được chia sẻ hầu như thay vì các bản in. Những tệp này có thể chứa dữ liệu phức tạp và nhạy cảm. Vì vậy, để duy trì tính toàn vẹn của các tệp như vậy, bạn có thể cần phải bảo vệ chúng khỏi bị sửa đổi. Các tính năng bảo vệ của Excel rất hữu ích cho mục đích này. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách bảo vệ và bỏ bảo vệ các tệp Excel theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 2 14, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad