Tiếng Việt

Chia văn bản thành các cột trong tệp Excel bằng C ++

Microsoft Excel cho phép chia văn bản thành nhiều cột bằng cách sử dụng các dấu phân cách như dấu cách trống, dấu phẩy hoặc các ký tự khác. Tính năng này có thể hữu ích trong các tình huống như chuyển đổi dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy được xuất từ bảng cơ sở dữ liệu sang dạng bảng. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chia văn bản thành các cột trong tệp Excel bằng C ++.
tháng 5 24, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad