Tiếng Việt

Chuyển đổi từ (DOC, DOCX) sang mảng byte

Aspose.Words API cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi tài liệu Microsoft Word DOC hoặc DOCX thành một mảng byte trong C# và Java. Việc chuyển đổi tài liệu Word sang mảng byte rất hữu ích khi lưu trữ tài liệu trong cơ sở dữ liệu và/hoặc sau đó truy xuất chúng từ cơ sở dữ liệu. Aspose.Words API cung cấp chức năng thao tác với các tệp Microsoft Word mà không cần sử dụng Microsoft Word.
tháng 12 9, 2019 · 2 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PDF sang Word DOC hoặc DOCX theo lập trình trong C#

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi tài liệu PDF sang Word một cách chính xác và dễ dàng, bao gồm chuyển đổi định dạng PDF sang DOC và PDF sang DOCX. Các phiên bản trước của Microsoft Word đã lưu tài liệu ở định dạng nhị phân với phần mở rộng .doc. Với việc phát hành Office 2007, Microsoft đã sử dụng Office Open XML (OOXML) dựa trên sự kết hợp giữa tệp XML và tệp nhị phân được kết hợp với nhau thành tệp lưu trữ ZIP.
tháng 11 24, 2019 · 5 phút · Usman Aziz