Tiếng Việt

Chuyển đổi ODP sang PPT trực tuyến - Trình chuyển đổi trình bày miễn phí

Sử dụng ODP to PPT Converter để chuyển đổi PowerPoint trực tuyến. Tìm hiểu cách chuyển đổi ODP sang PPT trong mã. Chuyển đổi ODP sang PPT trong C#. Chuyển đổi ODP sang PPT trong Java. Chuyển đổi ODP sang PPT trong C++. Chuyển đổi ODP sang PPT bằng Python. Chuyển đổi ODP sang PPT trong Node.js. Chuyển đổi ODP sang PPT trong PHP
tháng 10 31, 2023 · 5 phút · Seriki Emmanuel

Chuyển đổi PNG sang PPT trực tuyến - Free Online PNG to PowerPoint Converter

Sử dụng PNG to PPT Converter để chuyển đổi PNG sang PowerPoint trực tuyến. Tìm hiểu cách chuyển đổi PNG sang PPT trong mã: chuyển đổi PNG thành PPT trong C#, chuyển đổi PNG thành PPT trong Java, chuyển đổi PNG thành PPT trong C++, chuyển đổi PNG thành PPT trong Python
tháng 6 15, 2023 · 5 phút · Seriki Emmanuel

Chuyển đổi JPG sang PPT Trực tuyến - Chuyển đổi JPG sang PowerPoint Trực tuyến Miễn phí

Sử dụng JPG to PPT Converter để chuyển đổi JPG sang PowerPoint trực tuyến. Tìm hiểu cách chuyển đổi JPG sang PPT bằng mã: chuyển đổi JPG thành PPT trong C#, chuyển đổi JPG thành PPT trong Java, chuyển đổi JPG thành PPT trong C++, chuyển đổi JPG thành PPT trong Python
tháng 6 14, 2023 · 5 phút · Seriki Emmanuel

Chuyển đổi từ (DOC, DOCX) sang mảng byte

Aspose.Words API cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi tài liệu Microsoft Word DOC hoặc DOCX thành một mảng byte trong C# và Java. Việc chuyển đổi tài liệu Word sang mảng byte rất hữu ích khi lưu trữ tài liệu trong cơ sở dữ liệu và/hoặc sau đó truy xuất chúng từ cơ sở dữ liệu. Aspose.Words API cung cấp chức năng thao tác với các tệp Microsoft Word mà không cần sử dụng Microsoft Word.
tháng 12 9, 2019 · 2 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PDF sang Word DOC hoặc DOCX theo lập trình trong C#

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi tài liệu PDF sang Word một cách chính xác và dễ dàng, bao gồm chuyển đổi định dạng PDF sang DOC và PDF sang DOCX. Các phiên bản trước của Microsoft Word đã lưu tài liệu ở định dạng nhị phân với phần mở rộng .doc. Với việc phát hành Office 2007, Microsoft đã sử dụng Office Open XML (OOXML) dựa trên sự kết hợp giữa tệp XML và tệp nhị phân được kết hợp với nhau thành tệp lưu trữ ZIP.
tháng 11 24, 2019 · 5 phút · Usman Aziz