Tiếng Việt

Chuyển đổi CF2 sang DWF hoặc DWFX trong C#

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần tạo ảnh DWFX hoặc DWF để hiển thị nội dung tệp trong ảnh. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CF2 thành hình ảnh DWF hoặc DWFX theo chương trình trong C#.
tháng 4 22, 2022 · 3 phút · Denis Demenko