Tiếng Việt

Chuyển đổi CF2 sang FBX trong C#

Chúng tôi có thể xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp CF2 sang tài liệu FBX theo chương trình. Các tệp CF2 được tạo và hỗ trợ bởi các ứng dụng CAD. Việc chuyển đổi như vậy cho phép chia sẻ các bản vẽ ở định dạng di động. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp CF2 thành FBX bằng C#.
tháng 4 21, 2022 · 4 phút · Denis Demenko