Tiếng Việt

Chuyển CF2 sang OBJ trong C#

Chúng tôi có thể xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp CF2 sang tài liệu OBJ theo chương trình. Các tệp CF2 được tạo và hỗ trợ bởi các ứng dụng CAD. Việc chuyển đổi như vậy cho phép chia sẻ các bản vẽ ở định dạng di động. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp CF2 thành OBJ bằng C#.
tháng 4 20, 2022 · 4 phút · Denis Demenko