Tiếng Việt

Chuyển đổi Phông chữ CFF sang TTF trong C#

Bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF trong một số trường hợp. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF theo chương trình trong C#.
tháng 10 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi phông chữ CFF sang phông chữ TTF theo chương trình trong Java

Các tệp CFF có tính linh hoạt và khả năng mở rộng được sử dụng với môi trường in chất lượng cao. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng Phông chữ True Type TTF. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java.
tháng 9 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza