Tiếng Việt

Mã hóa và giải mã tệp PDF bằng C#

Mã hóa PDF được sử dụng để bảo mật tài liệu PDF khỏi bị truy cập trái phép. Nếu một tài liệu PDF được mã hóa, bạn phải giải mã nó để truy cập nội dung của nó, nếu không, nó sẽ không thể đọc được. Thông thường, các tài liệu PDF được mã hóa bằng mật khẩu cần thiết để mở tài liệu. Mặt khác, bạn cũng có thể giới hạn quyền truy cập đối với các thao tác khác nhau như in, chỉnh sửa, sao chép, v.
tháng 4 28, 2020 · 5 phút · Usman Aziz