Tiếng Việt

Áp dụng chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng Java

PowerPoint hỗ trợ một loạt các chủ đề mà bạn có thể áp dụng trong các bản trình bày. Ngoài ra, bạn có thể xác định các chủ đề của riêng mình theo yêu cầu của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng động các chủ đề trong bài thuyết trình PowerPoint, Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách áp dụng các chủ đề trong bài thuyết trình PowerPoint theo cách lập trình bằng Java.
tháng 8 16, 2021 · 5 phút · Usman Aziz