Tiếng Việt

Chuyển đổi Biểu đồ sang PDF và Hình ảnh như JPG, PNG, WMF trong Java

Bạn có thể chuyển đổi biểu đồ thành hình ảnh hoặc PDF một cách hiệu quả trong các ứng dụng Java của mình. Aspose.Cells for Java API cung cấp rất nhiều tính năng để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác XLSX, XLS, XLSM, XLSB và các định dạng tệp được hỗ trợ khác mà không cần cài đặt Microsoft Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khả năng hỗ trợ kết xuất biểu đồ sang định dạng tệp hình ảnh và PDF.
tháng 9 24, 2020 · 6 phút · Farhan Raza