Tiếng Việt

So sánh hai tài liệu Word trong Python

So sánh các tài liệu Word được thực hiện trong nhiều trường hợp khác nhau để xác định sự khác biệt. Các công cụ trực tuyến khác nhau cho phép bạn so sánh các tài liệu Word, tuy nhiên, bạn có thể cần phải triển khai tính năng so sánh từ bên trong các ứng dụng của mình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách so sánh hai tài liệu Word trong Python.
tháng 11 11, 2021 · 4 phút · Usman Aziz