Tiếng Việt

Chuyển đổi RGB sang CMYK hoặc CMYK sang Không gian màu RGB trong C#

Mô hình màu RGB là mô hình màu cộng trong khi CMYK là mô hình màu trừ còn được gọi là màu xử lý. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi màu RGB sang không gian màu CMYK hoặc CMYK sang mô hình màu RGB. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi RGB sang CMYK và CMYK sang RGB theo chương trình trong C#.
tháng 10 17, 2022 · 3 phút · Farhan Raza