Tiếng Việt

Hiệu ứng bão hòa sử dụng Ma trận màu SVG trong C#

Độ bão hòa của hình ảnh mô tả cường độ của màu sắc. Hiệu ứng bão hòa là một kỹ thuật xử lý hình ảnh phổ biến được sử dụng để làm cho hình ảnh có vẻ rực rỡ hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách đạt được hiệu ứng bão hòa bằng cách sử dụng ma trận màu SVG trong C#.
tháng 10 13, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan