Tiếng Việt

Hợp nhất các tệp EPS theo chương trình trong C#

Tệp EPS là một đồ họa vectơ được lưu trữ ở Định dạng PostScript được Đóng gói. Chúng có thể chứa văn bản, đồ họa hoặc nội dung trực quan khác. Tính năng mở rộng của nó làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà thiết kế đồ họa để tiết kiệm các biểu ngữ, biển quảng cáo và các công việc in lớn khác. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần hợp nhất nhiều tệp EPS. Bài viết này trình bày cách hợp nhất hoặc kết hợp các tệp EPS theo chương trình trong C#.
tháng 5 7, 2022 · 4 phút · Farhan Raza