Tiếng Việt

Hợp nhất hình ảnh SVG thành tệp PDF hoặc XPS trong C#

Hình ảnh SVG (Đồ họa vectơ có thể mở rộng) thường được sử dụng để duy trì chất lượng hình ảnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hợp nhất hoặc kết hợp nhiều tệp hình ảnh SVG lại với nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất các hình ảnh SVG thành tệp PDF hoặc XPS. Hãy để chúng tôi khám phá các phần sau đây để biết thêm chi tiết.
tháng 9 18, 2021 · 4 phút · Farhan Raza