Tiếng Việt

Nén hình ảnh PNG, JPEG và TIFF bằng C#

Nén hình ảnh là một cách phổ biến để giảm kích thước của hình ảnh. Nó cho phép bạn giảm thiểu không gian và thời gian cần thiết để lưu trữ và truyền hình ảnh tương ứng. Có nhiều kỹ thuật nén khác nhau giúp nén hình ảnh sao cho chất lượng của hình ảnh không bị suy giảm. Theo đó, bài đăng này cung cấp cho bạn một số cách đơn giản về cách nén hình ảnh PNG, JPEG và TIFF theo chương trình bằng C#.
tháng 11 27, 2020 · 4 phút · Usman Aziz