Tiếng Việt

Kết nối với Máy chủ IMAP bằng C#

Giao thức truy cập thư qua Internet (IMAP) là giao thức được sử dụng phổ biến nhất để truy xuất thư từ máy chủ email. Để truy cập hộp thư từ các ứng dụng khách của bạn, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối với máy chủ IMAP. Để đạt được điều này, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ IMAP qua SOCKS hoặc proxy HTTP bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách kết nối với máy chủ IMAP hỗ trợ SSL theo chương trình.
tháng 3 12, 2021 · 4 phút · Usman Aziz