Tiếng Việt

Kết nối với Máy chủ SMTP bằng Java

SMTP là một giao thức email thường được sử dụng để gửi email từ các ứng dụng khách đến máy chủ email. Trước khi giao tiếp với máy chủ SMTP, bạn cần thiết lập kết nối. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách kết nối với máy chủ SMTP theo lập trình bằng Java. Hơn nữa, bài viết sẽ trình bày cách kết nối với máy chủ SMTP qua SOCKS hoặc proxy HTTP.
tháng 5 4, 2021 · 4 phút · Usman Aziz