Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu bằng Aspose.Words

Chuyển đổi tài liệu từ định dạng này sang định dạng khác là một trong những tính năng chính của Aspose.Words. Chuyển đổi trong Aspose.Words bao gồm việc mở tài liệu ở một trong các định dạng tải được hỗ trợ, sau đó lưu tài liệu đó ở định dạng khác. Aspose.Words hỗ trợ hầu hết tất cả các kết hợp chuyển đổi phổ biến, ví dụ: DOC, DOCX, RTF sang PDF hoặc XPS, DOC hoặc DOCX sang JPEG, TIFF, PNG, DOCX sang Markdown hoặc HTML, PDF sang DOC, DOCX hoặc các định dạng Word khác, và những người khác.
tháng 7 3, 2020 · 4 phút · Mary Gerasimova