Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG trong Java

JPG là một định dạng hình ảnh nổi tiếng và được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, hình ảnh JPG sẽ giảm chất lượng mỗi khi chúng được lưu. Do đó, bạn có thể cần phải chuyển đổi chúng sang định dạng không mất dữ liệu, chẳng hạn như PNG. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang PNG trong Java.
tháng 11 1, 2021 · 3 phút · Usman Aziz