Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF sang JPG bằng Python

Tệp PDF ở khắp mọi nơi dưới dạng tài liệu, hóa đơn, biên lai, bài báo, v.v. Đây là một trong những định dạng thuận tiện nhất để in và chia sẻ tài liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi tệp PDF sang hình ảnh JPG để tạo hình thu nhỏ hoặc nhúng vào các ứng dụng giao diện người dùng của bạn. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi các trang trong hình ảnh PDF sang JPG theo lập trình bằng Python.
tháng 6 15, 2022 · 3 phút · Usman Aziz