Tiếng Việt

Chuyển đổi OpenOffice ODP sang PDF bằng Python

Định dạng ODP được OpenOffice sử dụng để lưu trữ các tài liệu thuyết trình. Tương tự như PowerPoint PPT / PPTX, bản trình bày ODP chứa các trang chiếu và mỗi trang chiếu bao gồm văn bản, hình ảnh và các thành phần khác. Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như để chia sẻ bản trình bày, bạn phải chuyển đổi tệp ODP sang định dạng PDF. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày ODP sang PDF bằng Python.
tháng 3 1, 2022 · 3 phút · Usman Aziz