Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang DOCX trong C#

MS Word đã hoạt động trong nhiều năm cung cấp một loạt các tính năng để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Ngoài định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các đối tượng đồ họa và hình ảnh khác nhau trong tài liệu DOCX. Trong một số trường hợp nhất định, bạn nhận được một loạt ảnh cần chuyển đổi thành tài liệu DOCX. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh sang DOCX trong C# .NET.
tháng 7 25, 2022 · 3 phút · Usman Aziz