Tiếng Việt

Chuyển đổi Phông chữ CFF sang TTF trong C#

Bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF trong một số trường hợp. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF theo chương trình trong C#.
tháng 10 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza