Tiếng Việt

Chuyển đổi DICOM sang JPEG, GIF, PNG, BMP và PDF trong Java

Để xem một tệp DICOM, bạn cần có một phần mềm chuyên dụng và bạn không thể nhúng chúng vào bản trình bày hoặc trang web một cách đơn giản. Để khắc phục hạn chế này, bạn có thể chuyển đổi tệp DICOM sang các định dạng hình ảnh raster như JPEG, GIF, PNG và BMP. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp DICOM theo chương trình trong Java.
tháng 11 20, 2020 · 5 phút · Muhammad Sohail