Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOC DOCX sang Markdown trong C#

Ngày nay, một số lượng lớn các bài báo, blog và tài liệu được viết ở định dạng Markdown. Tuy nhiên, cú pháp Markdown thường trở nên khó nhớ và khó viết đối với các tài liệu có kích thước lớn. Để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, bạn có thể viết nội dung trong MS Word và sau đó chuyển đổi tài liệu DOCX hoặc DOC sang Markdown. Để tự động chuyển đổi Word sang Markdown, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Word DOC DOCX sang Markdown trong C# .NET.
tháng 7 20, 2022 · 3 phút · Usman Aziz