Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOCX DOC sang TXT bằng Python

Bài viết này cung cấp cách đơn giản nhất để trích xuất văn bản thuần túy từ các tệp Word DOCX hoặc DOC trong các ứng dụng Python của bạn. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DOCX hoặc DOC thành TXT bằng Python. MS Word là một ứng dụng xử lý văn bản phổ biến cho phép bạn tạo các tài liệu văn bản phong phú.
tháng 8 24, 2022 · 3 phút · Usman Aziz