Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB bằng Python

EPUB là một định dạng phổ biến được sử dụng cho các ấn phẩm điện tử được gọi là sách điện tử. Tệp EPUB có thể được đọc trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. Trong nhiều trường hợp, tệp MS Word được chuyển đổi thành EPUB để cung cấp tài liệu trên nhiều nền tảng trình đọc. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Word DOCX hoặc DOC sang EPUB bằng Python.
tháng 11 19, 2021 · 4 phút · Usman Aziz