Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOC hoặc DOCX sang PDF trong C++

Một lần nữa chào mừng bạn đến với Home of File Format APIs! Trước đây, tôi đã viết một vài bài đăng trên blog để đề cập đến các tình huống chuyển đổi Word (DOC/DOCX) sang PDF theo chương trình trong các ứng dụng .NET(sử dụng C#) và Java. Vì đây là một tính năng phổ biến và được sử dụng rộng rãi, nên tôi nghĩ cũng nên sử dụng nó cho C++.
tháng 4 10, 2020 · 5 phút · Usman Aziz