Tiếng Việt

Chuyển đổi DOC / DOCX sang PNG trong C# .NET

Thông thường, bạn cần nhúng các trang của MS Word DOC / DOCX vào ứng dụng của mình theo chương trình. Một trong những phương pháp thường được sử dụng cho những trường hợp như vậy là chuyển đổi DOC / DOCX sang các định dạng hình ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp Word DOC hoặc DOCX sang hình ảnh PNG trong C# .NET. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách kiểm soát chuyển đổi DOC sang PNG bằng các tùy chọn khác nhau.
tháng 7 21, 2022 · 4 phút · Usman Aziz