Tiếng Việt

Chuyển đổi DOC hoặc DOCX sang PNG trong Java

Trong nhiều trường hợp khác nhau, chúng ta cần hiển thị MS Word DOC / DOCX vào các ứng dụng của mình theo chương trình. Một trong những cách thuận tiện nhất trong các trường hợp như vậy là chuyển đổi từ định dạng DOCX / DOC sang PNG. Để thực hiện điều đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DOC hoặc DOCX sang PNG trong Java. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách kiểm soát chuyển đổi DOC sang PNG bằng các tùy chọn khác nhau.
tháng 6 21, 2022 · 4 phút · Usman Aziz