Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần chuyển đổi tài liệu Word DOC hoặc DOCX thành bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX theo lập trình. Để thực hiện chuyển đổi này, bài viết này cung cấp cách tốt nhất và đơn giản nhất để chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python.
tháng 9 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz