Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp DWG sang tệp OBJ trong C#

Bạn có thể cần kết xuất các bản vẽ như vậy trong các ứng dụng mô hình 3D để trực quan hóa hoặc thao tác với các thiết kế. Bạn có thể chuyển đổi tệp DWG thành tệp Đối tượng 3D ở định dạng OBJ. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản vẽ DWG sang tệp OBJ theo chương trình trong C#.
tháng 2 25, 2022 · 3 phút · Farhan Raza