Tiếng Việt

Chuyển đổi DWG sang EMF hoặc WMF trong C#

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần tạo ảnh WMF hoặc EMF để hiển thị nội dung tệp trong ảnh. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp DWG thành hình ảnh EMF hoặc WMF theo chương trình trong C#.
tháng 2 17, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi DWG sang EMF hoặc WMF trong Java

Các tệp DWG chứa dữ liệu hình ảnh vector và siêu dữ liệu được viết bằng mã nhị phân và được sử dụng rộng rãi cho mục đích thiết kế. Trong các tình huống cụ thể, bạn có thể muốn chuyển đổi DWG sang định dạng hình ảnh. Xem xét các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp DWG thành hình ảnh EMF hoặc WMF theo chương trình trong Java.
tháng 1 17, 2022 · 3 phút · Farhan Raza