Tiếng Việt

Chuyển đổi EPUB sang XPS trong Java

Tệp EPUB ở định dạng tệp Sách điện tử Mở thường được sử dụng để xuất bản sách. Trong các trường hợp sử dụng cụ thể, bạn có thể cần chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng tệp XPS. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp EPUB sang XPS theo lập trình trong Java.
tháng 1 22, 2022 · 3 phút · Farhan Raza