Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang PDF bằng C ++

Định dạng PDF được sử dụng rộng rãi để trao đổi tài liệu giữa các bên liên quan. Trong nhiều trường hợp khác nhau, các tài liệu được chuyển đổi sang định dạng PDF trước khi chúng được chia sẻ. Vì vậy, PDF được biết đến là một định dạng tệp tiêu chuẩn trong những trường hợp như vậy. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu chuyển đổi Excel sang PDF cho các ứng dụng C ++. Đặc biệt, bạn sẽ học cách chuyển đổi sổ làm việc Excel XLSX hoặc XLS sang tệp PDF bằng C ++.
tháng 1 19, 2021 · 5 phút · Usman Aziz