Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLS XLSX sang CSV trong C#

Trong các trường hợp khác nhau, để xử lý dữ liệu Excel trong tệp XLS hoặc XLSX, trước tiên dữ liệu đó được chuyển đổi thành định dạng CSV theo chương trình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp Excel sang CSV trong C#.
tháng 9 22, 2022 · 3 phút · Usman Aziz