Tiếng Việt

Chuyển đổi FBX sang tệp GLB trong C#

Các tệp FBX được sử dụng bởi các ứng dụng tạo nội dung và mô hình kỹ thuật số khác nhau. Chúng thường được sử dụng để tạo hoạt ảnh hoặc mục đích phát triển trò chơi. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp FBX sang định dạng GLB. Bài viết ngắn gọn này trình bày cách chuyển đổi tệp FBX sang GLB theo chương trình trong C#.
tháng 12 21, 2021 · 3 phút · Farhan Raza