Tiếng Việt

Chuyển đổi GDB sang CSV trong C#

Tệp GDB có thể chứa các tuyến đường, đường đi, điểm tham chiếu và các thông tin liên quan khác. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển dữ liệu đó sang thiết bị GPS hoặc chuyển dữ liệu đó sang một số ứng dụng GIS khác. Vì vậy, việc chuyển đổi tệp GDB sang định dạng CSV có thể hữu ích trong các trường hợp khác nhau. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp GDB thành tệp CSV được phân tách bằng dấu phẩy theo chương trình trong C#.
tháng 9 20, 2022 · 3 phút · Farhan Raza