Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh GIF sang TIFF, PDF, PNG, JPG hoặc BMP bằng C#

Ảnh động GIF(Định dạng trao đổi đồ họa) chứa một số khung ảnh theo thứ tự cụ thể trong một tệp. Các khung này được hiển thị theo trình tự để tạo hoạt ảnh. Có thể có nhiều trường hợp sử dụng khác nhau khi bạn cần chuyển đổi GIF động sang định dạng hình ảnh nhiều trang hoặc hình ảnh raster khác. Các định dạng nhiều trang bao gồm TIFF cũng như PDF trong khi hình ảnh raster có thể là PNG, JPG, BMP, v.
tháng 6 10, 2020 · 5 phút · Usman Aziz