Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu Word trong Java

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần chuyển đổi nội dung HTML sang tài liệu Word. Ví dụ: để tạo tài liệu từ trình soạn thảo WYSIWYG HTML hoặc chuyển đổi một trang web sang định dạng DOCX hoặc DOC. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang Word DOCX, DOC, DOCM hoặc các định dạng khác trong Java.
tháng 11 29, 2021 · 5 phút · Usman Aziz